Zintegrowana animacja społeczna – KIS w październiku

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w październiku rekrutowaliśmy nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej na Złotych Łanach. Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców osiedla Złote Łany. Ogłoszenia o naborze promowaliśmy  jak zwykle w naszych gablotach umieszczonych na osiedlu Złote Łany, w miejscach publicznych, usytuowanych przy przystankach autobusowych oraz na portalach internetowych.

 

Uczestnicy projektu mogą otrzymać wsparcie animatora społecznego, psychologa, pracownika socjalnego w zakresie radzenia sobie z problemami. Podczas spotkań grupowych z trenerami motywacyjnymi oraz doradcą zawodowym mogą określić swoje predyspozycje zawodowe oraz wybrać kurs zawodowy dostosowanych do indywidualnych preferencji.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystyczn