Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej w lutym

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w lutym część uczestników Klubu Integracji Społecznej na Złotych Łanach  rozpoczęła staże staże zawodowe.

Jakie są korzyści z odbywania stażu?

  1. Zdobycie doświadczenia – podczas stażu można zdobyć kwalifikacje przygotowujące do praktycznego  wykonywania danego zawodu.
  2. Zwiększenie szans na rynku pracy – doświadczenie skraca czas potrzebny do wdrożenia się na dane stanowisko, co jest wymierną korzyścią dla potencjalnego pracodawcy. Poza tym ukończenie stażu pokazuje, że dana osoba jest zdeterminowana i aktywna.
  3. Stypendium – stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych  jest wypłacane przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany.

Nasi najbardziej zaangażowani stażyści dostają propozycje pracy od organizatorów stażu.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.