„Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” – dokumenty do pobrania

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/09/Załącznik-nr-1-Oferta-2.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/09/Załącznik-nr-2-Oświadczenie.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/09/Załącznik-nr-3-Wykaz-usług-1.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/09/Załącznik-nr-4-Umowa.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/09/Załącznik-nr-5-SOPZ.pdf

http://www.fundacjazlotelany.pl/wp-content/uploads/2020/09/Zapytanie-ofertowe.pdf