Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-Akademia poszukiwania pracy

W ramach projektu” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” Uczestnicy KIS  przeszli 3-dniowe szkolenie pt: „Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości”.

Program „Akademii poszukiwania pracy i przedsiębiorczości”  zakłada czynny i aktywny udział Uczestników KIS . W tym celu, aby przyswoić duży zakres wiedzy Uczestnicy ćwiczą w małych grupach, wykonują testy, oglądają slajdy i filmy szkoleniowe. Podczas treningu uczestnicy projektu poznali sposoby efektywnego rozwiązywania problemów w pracy oraz otrzymali merytoryczną wiedzę na temat skutecznej komunikacji.

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w ramach Akademii było szkolenie na temat pozyskiwania środków zewnętrznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnicy  dowiedzieli się w jaki sposób można uzyskać fundusze z programów tj. RPO, POWER, Funduszu Pracy, PERON.

Ważną częścią szkoleń w ramach Akademii były warsztaty tworzenia biznesplanu jako elementu wniosku o dofinansowanie projektu związanego z zakładaniem własnej firmy.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.