Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-kursy zawodowe

W ramach projektu” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” Uczestnicy KIS zaczęli w czerwcu kursy zawodowe.

Projekt ” Zintegrowana Animacja Społeczna” ma m.in na celu  wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej 9 zmarginalizowanych, wieloproblemowych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej. Jednym z takich obszarów jest rejon Osiedla Złote Łany.
Uczestnicy Klubu Integracji Społecznej przez kilkanaście tygodni uczestniczą w różnorodnych szkoleniach, nabywając umiejętności, które są ważne z punktu widzenia pracodawcy.

Zwieńczeniem  kilkutygodniowych kursów jest spotkanie z doradcą zawodowym i wybranie indywidualnie dostosowanego kursu zawodowego. W tegorocznej edycji Uczestnicy wybrali m.in kurs księgowości, opiekunki osób starszych, kurs na wózki widłowe, sprzedawcy, kurs kroju i szycia, kurs prawa jazdy. Wszystkie kursy są dla Uczestników bezpłatne. Dodatkowo  za uczestnictwo jest wypłacane stypendium szkoleniowe.

Ukończenie kursu zawodowego jest szansą na  zmianę sytuacji zawodowej, zdobycie nowych kwalifikacji, lub powrót na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Wszystkich mieszkańców osiedla Złote Łany, którzy mają problem ze znalezieniem pracy zapraszamy do kolejnych edycji projektu. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na naszej stroni internetowej oraz na stronie spółdzielni mieszkaniowej „Złote Łany”.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany jest w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.