Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – KIS w grudniu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”  przewidziano do realizacji między innymi formy wsparcia służące zdobywaniu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, w ramach których nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu może być realizowane poprzez staże.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany” z uczestnikiem projektu oraz umowy z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Rola Fundacji Aktywności Społecznej „ Złote Łany” polega na pośredniczeniu pomiędzy osobą kierowaną na staż a pracodawcą.

Stażysta podczas odbywania stażu w kawiarni Spirala
Nowy punkt na mapie miasta - klimatyczna kawiarnia Spirala
Nowy punkt na mapie miasta – klimatyczna kawiarnia Spirala
Stażystka w przedszkolu nr 50 w Bielsku-Białej
Podczas codziennych obowiązków
Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Gr