Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – zajęcia teatralne i muzyczne w październiku

W październiku, uczestnicy zajęć muzycznych i teatralnych mogli zaprezentować swoje umiejętności podczas obchodów „Dni Seniora w Bielsku-Białej”. W Parku Juliusza Słowackiego odbyła się impreza plenerowa z udziałem organizacji działających na rzecz seniorów. Imprezę uświetnili swoim występem nasi seniorzy, wykonując popularne utwory takie jakie:  Marianna, Zagraj mi piękny Cyganie, Mały, biały domek, Casablanka, Kotek, Cyganeria.

Na kolejnych stacjonarnych zajęciach Uczestnicy ćwiczyli repertuar na kolejne występy publiczne.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.