Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej- zajęcia teatralne i muzyczne

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w lutym odbyły się zajęcia muzyczne i  teatralne.

W lutym odbyły się aż 4 zajęcia teatralne, na których w dalszym ciągu uczestnicy zapoznają się z piosenkami z repertuaru bielskiej wokalistki Marii Koterbskiej. Tym razem na warsztat wzięto piosenki „Parasolki” oraz „Do grającej szafy grosik wrzuć”.  Seniorki uczą się słów, a następnie linii melodycznej piosenki.

źródło: youtube.pl

Jej piosenki nawet dzisiaj wzbudzają zachwyt nad doskonałym warsztatem, dykcją i niepowtarzalną barwą głosu. 
Na zajęciach muzycznych przy akompaniamencie akordeonu  panie uczą się tekstów do nowego programu na 2019 r. W lutym utrwalano  piosenkę  „U stóp Czantorii”.


Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.