„Zintegrowana Animacja Społeczna” – zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne w lipcu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” w lipcu odbyły się zajęcia muzyczne, teatralne i taneczne.

Na zajęciach tanecznych Panie kontynuowały ćwiczenie układów choreograficznych do muzyki popularnej, w tym ćwiczenia obrotów, zmiany tempa, ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową.
Na kolejnym spotkaniu uczestniczki poznawały technikę relaksacji przy dźwiękach natury.

Na zajęciach muzycznych i teatralnych uczestniczki ćwiczyły repertuar na imprezę plenerową „Śpiewaj i gotuj razem z nami”.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.