Zintegrowana animacja społeczna- zajęcia teatralne i muzyczne

W ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” w czerwcu odbyły się dla seniorów z osiedla Złote Łany zajęcia muzyczne oraz  zajęcia teatralne.

Na zajęciach przygotowywano się do występu publicznego, który miał  miejsce podczas   XII Pikniku „Bądź zdrów”,  na osiedlu Złote Łany.

Szerokiej publiczności został zaprezentowany repertuar  z dorobku Marii Koterbskiej.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.