Aktywny Senior 5 w marcu

31.03.2015 nastąpiło ostatnie marcowe spotkanie w ramach programu Aktywny Senior 5, który ma
na celu przeciwdziałanie izolacji i wspomaganie integracji osób starszych. Panie zostały ugoszczone posiłkiem oraz grą na akordeonie, dzięki czemu czas upłynął im wesołej i śpiewnej atmosferze.

Należy wspomnieć również  o zorganizowanym 24 marca, wyjściu seniorek do kina, na seans filmu pt. „Źródło nadziei”. Dało to paniom pretekst na wspólne pokonanie „granic” osiedla, w którym przebywają na co dzień. Zdjęcie0058

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Bielsko-Białaznak