Tag: trening

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-trening z komputerem

W ramach projektu” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” Uczestnicy KIS odbyli trening poszukiwania pracy przy pomocy komputera.

Podczas treningu uczestnicy projektu dowiedzieli się w praktyczny sposób jak wykorzystać komputer oraz internet jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracy i zdobywania informacji. Podstawowym narzędziem są przeglądarki internetowe, które umożliwiają przeszukiwanie informacji według słów kluczowych lub nazw własnych.

Dzięki internetowi można:
– szybko przeszukiwać portale z ofertami pracy,
– wysłać dokumenty aplikacyjne,
– znaleźć oferty stażu, szkoleń,
– zdobyć informacje na tematy rynku pracy.

Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak wykorzystać internet do pogłębienia wiedzy na temat potencjalnego pracodawcy np. poprzez zapoznanie się ze firmową stroną internetową, portalami zbierającymi opinie o pracodawcy, oficjalnymi rejestrami. Wszystkie dodatkowe dane pomagają przygotować się w odpowiedni sposób do rozmowy kwalifikacyjnej. Warto również przeglądać strony internetowe urzędu pracy, urzędu miasta oraz strony lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Zintegrowana Animacja Społeczna-KIS- trening umiejętności społecznych

Sukces zawodowy i realizacja celów życiowych w dużej mierze zależą od kompetencji społecznych jednostki. Osoby z wysokim poziomem kompetencji społecznych są lepszymi pracownikami, szybciej awansują, mają lepsze kontakty z ludźmi, a w przypadku utraty pracy są w stanie szybciej się zmobilizować i znaleźć nową pracę. Z tego powodu trening umiejętności społecznej stanowi istotny element szkoleń dla osób bezrobotnych.
Jeszcze przed świętami 29 marca uczestnicy projektu pt.” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” brali udział w warsztatach doskonalących umiejętności społeczne. Tematem zajęć były m.in. trening komunikacji interpersonalnej, werbalne i niewerbalne sposoby komunikacji. Uczestnicy projektu ćwicząc w grupach uczyli się uczyli się na czym polega współdziałanie, polubowne rozwiązywanie konfliktów, asertywność, dobra autoprezentacja.

Tematyka szkoleń odpowiada oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. Oczekują oni od pracowników przede wszystkim kompetencji i umiejętności zawodowych. Jednakże dla pracodawców istotne są również tak zwane „miękkie” umiejętności, czyli kompetencje i umiejętności społeczne, takie jak utrzymywanie kontaktów z ludźmi, klientami, komunikatywność, czy kultura osobista i umiejętność autoprezentacji.

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-trening umiejętności społecznych

W ramach Klubu Integracji Społecznej odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników projektu pt. „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”. Tematyka warsztatów umiejętności społecznych była miłą niespodzianą dla Pań, gdyż poruszano m.in temat kreowania wizerunku i doboru odpowiedniego makijażu.


W ramach zajęć uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę w zakresie budowania pozytywnego wizerunku w miejscu pracy, poprzez odpowiedni do stanowiska pracy ubiór, makijaż,  kulturę języka, punktualność, właściwą organizację czasu pracy.  Celem warsztatów jest podniesienie wśród uczestników projektu świadomości, że wartość pracownika w oczach potencjalnego pracodawcy, a tym samym szanse na rynku pracy, zależą nie tylko od posiadania kwalifikacji i umiejętności ściśle zawodowych, ale również, od umiejętności „miękkich”, cech psychofizycznych oraz szeroko rozumianego wizerunku pracownika.


 

 Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.