Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-trening umiejętności społecznych

W ramach Klubu Integracji Społecznej odbyły się kolejne zajęcia dla uczestników projektu pt. „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”. Tematyka warsztatów umiejętności społecznych była miłą niespodzianą dla Pań, gdyż poruszano m.in temat kreowania wizerunku i doboru odpowiedniego makijażu.


W ramach zajęć uczestnicy uzyskali praktyczną wiedzę w zakresie budowania pozytywnego wizerunku w miejscu pracy, poprzez odpowiedni do stanowiska pracy ubiór, makijaż,  kulturę języka, punktualność, właściwą organizację czasu pracy.  Celem warsztatów jest podniesienie wśród uczestników projektu świadomości, że wartość pracownika w oczach potencjalnego pracodawcy, a tym samym szanse na rynku pracy, zależą nie tylko od posiadania kwalifikacji i umiejętności ściśle zawodowych, ale również, od umiejętności „miękkich”, cech psychofizycznych oraz szeroko rozumianego wizerunku pracownika.


 

 Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.