Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS-trening z komputerem

W ramach projektu” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” Uczestnicy KIS odbyli trening poszukiwania pracy przy pomocy komputera.

Podczas treningu uczestnicy projektu dowiedzieli się w praktyczny sposób jak wykorzystać komputer oraz internet jako skuteczne narzędzie poszukiwania pracy i zdobywania informacji. Podstawowym narzędziem są przeglądarki internetowe, które umożliwiają przeszukiwanie informacji według słów kluczowych lub nazw własnych.

Dzięki internetowi można:
– szybko przeszukiwać portale z ofertami pracy,
– wysłać dokumenty aplikacyjne,
– znaleźć oferty stażu, szkoleń,
– zdobyć informacje na tematy rynku pracy.

Uczestnicy projektu dowiedzieli się jak wykorzystać internet do pogłębienia wiedzy na temat potencjalnego pracodawcy np. poprzez zapoznanie się ze firmową stroną internetową, portalami zbierającymi opinie o pracodawcy, oficjalnymi rejestrami. Wszystkie dodatkowe dane pomagają przygotować się w odpowiedni sposób do rozmowy kwalifikacyjnej. Warto również przeglądać strony internetowe urzędu pracy, urzędu miasta oraz strony lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.