Zintegrowana Animacja Społeczna-KIS- trening umiejętności społecznych

Sukces zawodowy i realizacja celów życiowych w dużej mierze zależą od kompetencji społecznych jednostki. Osoby z wysokim poziomem kompetencji społecznych są lepszymi pracownikami, szybciej awansują, mają lepsze kontakty z ludźmi, a w przypadku utraty pracy są w stanie szybciej się zmobilizować i znaleźć nową pracę. Z tego powodu trening umiejętności społecznej stanowi istotny element szkoleń dla osób bezrobotnych.
Jeszcze przed świętami 29 marca uczestnicy projektu pt.” Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej” brali udział w warsztatach doskonalących umiejętności społeczne. Tematem zajęć były m.in. trening komunikacji interpersonalnej, werbalne i niewerbalne sposoby komunikacji. Uczestnicy projektu ćwicząc w grupach uczyli się uczyli się na czym polega współdziałanie, polubowne rozwiązywanie konfliktów, asertywność, dobra autoprezentacja.

Tematyka szkoleń odpowiada oczekiwaniom potencjalnych pracodawców. Oczekują oni od pracowników przede wszystkim kompetencji i umiejętności zawodowych. Jednakże dla pracodawców istotne są również tak zwane „miękkie” umiejętności, czyli kompetencje i umiejętności społeczne, takie jak utrzymywanie kontaktów z ludźmi, klientami, komunikatywność, czy kultura osobista i umiejętność autoprezentacji.

 

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.