Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej

W Klubie Integracji Społecznej  w lipcu prowadzone są działania nakierowane na znalezienie organizatorów stażu dla Uczestników projektu.  Dzięki intensywnym staraniom udało nam się znaleźć staże dla 6 osób. Przypominamy na czym polega staż unijny.

Staż unijny zasady

Na stażu unijnym zyskują wszyscy – pracodawcy oraz uczestnicy. Pracodawcy, którzy chcą zostać organizatorem stażu powinni wypełnić zgłoszenie i dostarczyć do nas (osobiście lub mailem). Każdy wniosek jest rozpatrywany, a stażyści kierowani w zależności od wymagań stawianych przez pracodawcę. Staż powinien odpowiadać standardom określonym w dokumencie standard stażu.
W ten sposób potencjalny pracodawca może przeszkolić osobę bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia, a uczestnik stażu może sprawdzić, czy dane stanowisko mu odpowiada pobierając jednocześnie stypendium stażowe.

Bezrobotny (Uczestnik projektu) otrzymuje 120% zasiłku dla bezrobotnych za każdy zakończony miesiąc.
W tej chwili stypendium stażowe wynosi 1017, 40 zł.

Staż realizowany w ramach naszego projektu trwa 6 miesięcy. Staż z funduszy unijnych jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.

Na zakończenie niejednokrotnie stażyście organizator stażu proponuje pracę.

We wrześniu planujemy kolejny nabór do projektu. Zachęcamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do Fundacji Aktywności Społecznej ” Złote Łany”.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.