Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej

W Klubie Integracji Społecznej  w lipcu prowadzone są działania nakierowane na znalezienie organizatorów stażu dla Uczestników projektu.  Dzięki intensywnym staraniom udało nam się znaleźć staże dla 6 osób. Przypominamy na czym polega staż unijny.

Staż unijny zasady

Na stażu unijnym zyskują wszyscy – pracodawcy oraz uczestnicy. Pracodawcy, którzy chcą zostać organizatorem stażu powinni wypełnić zgłoszenie i dostarczyć do nas (osobiście lub mailem). Każdy wniosek jest rozpatrywany, a stażyści kierowani w zależności od wymagań stawianych przez pracodawcę. Staż powinien odpowiadać standardom określonym w dokumencie standard stażu.
W ten sposób potencjalny pracodawca może przeszkolić osobę bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia, a uczestnik stażu może sprawdzić, czy dane stanowisko mu odpowiada pobierając jednocześnie stypendium stażowe.

Bezrobotny (Uczestnik projektu) otrzymuje 120% zasiłku dla bezrobotnych za każdy zakończony miesiąc.
W tej chwili stypendium stażowe wynosi 1017, 40 zł.

Staż realizowany w ramach naszego projektu trwa 6 miesięcy. Staż z funduszy unijnych jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.

Dotychczas Fundacja zorganizowała staże w wielu przedsiębiorstwach na stanowiskach tj. pracownik biurowy, krawcowa, opiekunka osób starszych, dostawca, pracownik ds. promocji itp.

Na zakończenie niejednokrotnie stażyście organizator stażu proponuje pracę.

We wrześniu planujemy kolejny nabór do projektu. Zachęcamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do Fundacji Aktywności Społecznej ” Złote Łany”.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.